ಉಪಯುಕ್ತ ಲೋಕಲ್- ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಲ್ ಜಾಲತಾಣ | ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 7019126946 Upayuktha Local
ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಜೂವನದ ಕನ

ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಾದಿ ಬರಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿಲು ಉಂತುದುಪ್ಪುವೊ ಅದನಗ ಬೈಕ್ ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಇರ್ವೆರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಮೂಲು…

ಅಪ್ಪೆ ಬೂಡು ತುಲುನಾಡ್.

ಯಾನೊರ ತೂವೊಡು ತುಲುವನಾಡ್ ನ್ ಯಾನೊರ ತೂವೊಡು ತುಲುವಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುನು. ಕೇನೊಡು ಕೇನೊಡು ತಾಸೆ ತೆಂಬರೆದ ದುನಿಪುನು. …

Load More
That is All