ಉಪಯುಕ್ತ ಲೋಕಲ್- ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಲ್ ಜಾಲತಾಣ | ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 7019126946 ಅಪ್ಪೆ ಬೂಡು ತುಲುನಾಡ್.

ಅಪ್ಪೆ ಬೂಡು ತುಲುನಾಡ್.

 ಯಾನೊರ ತೂವೊಡು ತುಲುವನಾಡ್ ನ್

ಯಾನೊರ ತೂವೊಡು ತುಲುವಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುನು.


ಕೇನೊಡು ಕೇನೊಡು ತಾಸೆ ತೆಂಬರೆದ ದುನಿಪುನು.

ತೂವೊಡು ತೂವೊಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು.


ತಿರ್ಗೊಡು ತಿರ್ಗೊಡು ತುಲುನಾಡ್ ಇಡೀ ತಿರ್ಗೊಡು.

ತೆರಿಯೊಡು ತೆರಿಯೊಡು ತುಲುನಾಡ ಪೊಲುಬುನು ತೆರಿಯೊಡು.


ಚೌಕಿ ಏರ್ದ್ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾವೊಡು

ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ಏಸ ತೂವೊಡು

ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ್ ಚೆಂಡೆ ದುನಿಪು ಕೇನೊಡು.


ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಡ್ ಕೋರಿ ದೆರ್ಪೊಡು

ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತ್ ಬಾಲ್ ಕೂಟೊಡು

ಸಾಸ್ರ ಬೊಲ್ಲೆನ್ ಬಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು.


ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿ ಕಂಡ ತೂಪುಂಡು

ಬೆನ್ಪಿ ಜನ ಮಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡು

ಬೆನ್ನಿ ಬೆಗರ್ದ ಮಣ್ಣ್ ಮಾಜ್ಂಡು.


ದೈವ ದೇಬೆರೆ ಸುಗಿಪು ಬೂಡುಡು

ಸತ್ಯೊದ ನಾಡ್ಂದ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು

ತುಲುವನಾಡ್ ಐಸಿರಡ್ ಮೆನ್ಕುಂಡು.


ತೂಯಿನಾತ್ ಪೊರ್ಲು

ನಮನ ತುಲುವನಾಡ್.

ಕಂಗ್ ತಾರೆ ಬಾರೆದಿಂಜಿ

ನಮನ ತುಲುವನಾಡ್.

ಪಚ್ಚೇ ಪುದೆಪು ತುತ್ತುದುಂತಿ

ನಮನ ತುಲುವನಾಡ್.


ಜೈ ತುಲುವನಾಡ್

ಜೈ ತುಲುವ ಬೂಡು

ಜೈ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡ್.


✍️ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.

(ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್)ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post